Öğr. Gör. SERKAN AYDIN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. SERKAN AYDIN

T: (0282) 250 3203

M saydin@nku.edu.tr

W saydin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Rektörlük
Bölüm:Rektörlük
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2017-2020
Tez: (2021)
Yüksek Lisans
Üniversite: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL)
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez: Kütahya ilinde salon sporlarında müsabakalara katılan ilköğretim I. kademe 10 yaş grubu öğrencilerinin TGMD-II testine göre motor gelişme düzeylerinin araştırılması (2009)
Lisans
Üniversite: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2009-2015
Araş. Gör. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR.
2005-2009
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2017-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2016-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2016-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
2016-
ŞUBE MÜDÜR V. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI / SPOR ŞUBE
2011-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Spor Bilimleri Temel Alanı / Spor Bilimleri
Antrenman
Motor Davranış
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖNCEN S., AYDIN S., A Modelling of the Effect of Biomotor Capabilities on the Special Ablitiy Test Course, World Journal of Education, vol. 9, pp. 103-108, 2019.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric Erişim Linki
2. ÖNCEN S., AYDIN S., PINAR S., Study of equation model for vertical jump test, International Journal of Social Sciences and Education Research, vol. 4, pp. 580-584, 2018.
Özgün Makale International Scientific Indexing
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAŞTÜRK G., ÖNCEN S., AYDIN S., Taekwondo Sporcularında Aerobik Yorgunluğun Vuruş Tekniği Üzerine Etkileri, Spor Eğitimi Dergisi, cilt 3, ss. 162-167, 2019.
Özgün Makale Erişim Linki
2. MOLLA E., ÖNCEN S., AYDIN S., Spor Okuluna Giden ve Spor Okuluna Gitmeyip Yalnızca Okul Takımlarında Oynayan Adelosanların Takım Birlikteliğinin İncelenmesi (Tekirdağ İli Örneği), Spor Eğitim Dergisi, cilt 3, ss. 48-54, 2019.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYDIN S., ÖNCEN S., Bilimin İlkeleri Işığında Spor, Bölüm: Motor Gelişim ve Motor Beceri Testleri, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: İlker ÖZMUTLU, 2018.
Bilimsel Kitap
2. AYDIN S., Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, Bölüm: Motor Beceri Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme 10 Yaş Grubu Sporcuların Cinsiyet Farklılıklarına Göre İncelenmesi, Yayın Yeri: IVPE, Editör: Robert SCHNEIDER, Meriç ERASLAN, 2018.
Bilimsel Kitap
3. AYDIN S., ÖNCEN S., The Most Recent Studies in Science and Art Volume 2, Bölüm: Researcing Different Athelete Development Models an Academic Review, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Atilla ATİK, Salim HIZIRLIOĞLU, Robert L. ELLIOTT, Dilek ATİK, 2018.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SEVİNÇ K., AYDIN S., ÖNCEN S., An Examination of the Motor Properties of University Indoor Soccer and Basketball Players, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
2. sevinç k., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., An Investigation of Self Esteem Levels of the Inter-universities Competitor Athletes, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress Çanakkale/Turkey (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
3. MOLLA E., ÖNCEN S., AYDIN S., Examining Team-Cohesion of Adolescents Attending Sport Schools and Just Playing In School Teams Without Attending Sport Schools (Example of Tekirdag Province), Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. demirci e. k., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., Investigating The Attitudes of High School Students Towards Physical Education Course, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, Çanakkale/Turkey (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
5. AYDIN S., ÖZMUTLU İ., Investigating The Mental Toughness Levels of the Candidates who Applied for Special Ability Exam, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, Çanakkale/Turkey (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
6. AYDIN S., ÖNCEN S., Invistigate the Motor Skill Levels of Athletes In Different Branches In Terms of TGMD-II Test, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. Göksu B., ÖNCEN S., AYDIN S., The Effects of Aerobic Fatigue of Taekwando Athletes on Kick Technique, Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. ÖNCEN S., AYDIN S., Cardiovascular Responses During Indoor Soccer Competition, 2nd ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM (11.10.2019-13.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. AYDIN S., ÖNCEN S., The Effect of Ramadan Fasting on the Endurance Exercises Heart Rate and Heart Rate Recovery, 2nd ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSIUM (11.10.2019-13.10.2019).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. AYDIN S., ÖNCEN S., ÖZMUTLU İ., AN ANALYSIS OF BIOMOTOR PARAMETERS OF TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS, 2. International Health Sciences Congress Tekirdağ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
11. AYDIN S., ÖNCEN S., An Examınatıon Of The Relatıon Between Body Mass Index And Agılıty A Case Study Of Tekirdağ Namık Kemal Unıversıty School Of Physıcal Educatıon And Sports, 2nd International Health Sciences Congress TEKİRDAĞ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
12. ÖNCEN S., AYDIN S., A Research On Bıomotor Parameters Of Team Sports A Case Study Of Tekirdağ Namık Kemal Unıversıty School Of Physıcal Educatıon And Sports, 2nd International Health Sciences Congress TEKİRDAĞ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
13. ÖNCEN S., AYDIN S., SEVİNÇ K., Investıgatıon Of The Relatıon Between Body Mass Index, Sprınt And Speed Performance A Case Study Of Tekirdağ Namık Kemal Unıversıty School Of Physıcal Educatıon And Sports, 2nd International Health Sciences Congress TEKİRDAĞ/TURKEY (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
14. AYDIN R., AYDIN S., EROĞLU B., ÖZMUTLU İ., Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi,Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği, 6. Uluslarası Bilim Kültür ve Spor Kongresi (25.04.2018-27.04.2018).
15. AYDIN S., ÖNCEN S., EROĞLU A. K., KARA E., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÖğrencilerininBazı Değişkenlere Göre Anaerobik Güç ve Denge İlişkilerinin İncelenmesi, 6 th International Conference on Science Culture and Sport (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
16. KARA E., ARI Y., EROĞLU A. K., AYDIN S., Cimnastik Sporuna Yeni Başlayan 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Denge ve Postüral Asimetri Değerlendirmesi, 6th Conference on Science Culture and Sport (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
17. ÖNCEN S., AYDIN S., EROĞLU A. K., Dikey Sıçrama Testi İçin Eşitlik Modeli Çalışması, 6th International Conference on Science Culture and Sport (25.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
18. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., KARA E., ARI Y., EGZERSİZ DANIŞMALIĞI ALAN VE ALMAYAN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN EGZERSİZ DAVRANIŞI VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARINDAKİ FARKLILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
19. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., ARI Y., KARA E., ÖZTÜRK T., Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı, Bazı Psikolojik Faktörler Ve FizikselÖzelliklerdeki Değişimlerin İncelenmesi, 15. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
20. AYDIN S., EROĞLU A. K., ÖNCEN S., ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., ERSÖZ G., Yön Değiştirme Süratinin Çeviklik Performansına Etkisi, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
21. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., Investigation of Life Quality and Life Satisfaction Levels of Exercising and Non-Exercising University Students, III. International Congress on Exercise and Sport Psychology (23.09.2015-25.09.2015).
Özet bildiri
22. ÖZDİLEK Ç., KALKAVAN A., DEMİREL M., ÜNVEREN A., AYDIN S., INVESTIGATION OF SPORTS CULTURE LEVELS OF AMATEUR FOOTBALL COACHES, 4th INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SPORT SCIENCE CONGRESS (09.11.2007-11.11.2007).
Özet bildiri
23. KOÇ H., KALKAVAN A., YAPICI A. K., ŞENTÜRK A., YÜKSEL O., ŞİNOFOROĞLU O. T., AYDIN S., THE STUDY OF ANTHOPOMETRIC SPECIAL FEATURES OF MEN PLAYER WHO PARTICIPATE OF HANDBALL COMPETITIONS OF INTERUNIVESITY, 9th International Congress of Sport Sciences (03.11.2006-05.11.2006).
Tam metin bildiri
Uluslararası Projeler
1. Reaching and Empowering Communities through Sport (SCORE), AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 15.02.2017-31.07.2017.
Ulusal Projeler
1. Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı ve Bazı Psikolojik Faktörlerdeki Değişimlerin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.10.2015-15.10.2017.
Üyelikler
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ, Üye, 2016-.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ, Üye, 2016-.
Katıldığı Kurslar
Trakya Klakınma ajansı Proje Döngügü Yönetimi Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 08.01.2015-10.01.2015.
Türkiye Basketbol Federasyonu 2. Kademe Basketbol Antrenörlük Kursu, Yer:Ankara, 22.06.2010-26.06.2010.
Yüzme Yardımcı Antrenör Kursu, Yer:Isparta, 20.02.2009-03.03.2009.
Basketbol 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu, Yer:Tekirdağ, 02.05.2006-13.05.2006.
Aldığı Sertifikalar
2. Kademe Voleybol Antrenör Belgesi, Yer:Ankara, 15.08.2007-20.08.2007.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Çalıştayı, Yer:Bursa, 13.04.2012-14.04.2012.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
5. AVRUPA ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI PLAJ VOLEYBOLU AVRUPA ŞAMPİYONASI , Yer:ANTALYA, 23.04.2008-30.04.2008.
6. TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI, Yer:MARMARİS, 23.04.2008-30.04.2008.
4. ULUSLARARASI AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Yer:ANTALYA, 09.11.2007-11.11.2007.
9. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Yer:MUĞLA, 03.11.2006-05.11.2006.